Lid worden


Het lidmaatschap staat niet alleen open voor verenigingen
waarvan de statuten in een notariële akte zijn opgenomen,
maar ook niet officiële clubs of vriendengroepen kunnen
lid worden.

 

Solexverhuurbedrijven kunnen ook lid worden.

Personen die het werk van de SVN willen steunen kunnen
zich aanmelden als donateur.

Wenst u nog meer informatie te ontvangen of wilt u
lid worden van de SVN dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat.


Catrinus Vriezema, 
Burgm.L.C.Kolffsingel 25
1777 EA Hippolytushoef

of Y. Kuindersma 0513-416622
Email: solexverenigingnederland@gmail.com