Welkom bij SVN


Solex Vereniging Nederland (SVN) heeft als doel:


Het vormen van een organisatorische eenheid
van de in Nederland gevestigde Solexclubs.


Een overleg- en samenwerkingsverband te
vormen van de in Nederland gevestigde Solexclubs.


De belangen van de bij haar aangesloten leden te
dienen en voor zover nodig te stimuleren en
te activeren.

 

En voorts al hetgeen daarmee verband houdt,
in de meest ruime zin van woord.