Bestuur


De huidige bestuursleden zijn:

 

Functie

Naam

Namens

Voorzitter

Penningmeester en Vice voorzitter
Secretaris
Bestuurslid
Aspirant Bestuurslid

Ynte Kuindersma  Henk Levering 
Catrinus Vriezema
Piet Bruijns
Peter Veeken

Solexclub A.O.W.

Solexclub ’t Rolletje

Solexclub Vroem-Vroem
Solexclub ’t Rolletje

Solexclub Vroem-Vroem

 

Contactadres

Solexvereniging Nederland


Burgm.L.C.Kolffsingel 25
1777 EA Hippolytushoef

solexverenigingnederland@gmail.com